Et globalt marked

Markedet for skrogvaskeanlegg kan overordnet deles inn som følger:

  • Fritidsbåteiere som medlem av båtforeninger med servicefasiliteter
  • Fritidsbåteiere som benytter marinaer som profesjonelle tjenesteleverandører
  • Proffmarkedet (offentlige og private)

 

Det profesjonelle markedet gjelder kommersielle og statlige båter, små ferger, Los, SAR, politi, oppdrettsnæringen og andre båter opp til 60 fot.