Crowdfunding via Dealflow inviterer investorer

13. november, 2019

Marine Pro AS har i ekstraordinær generalforsamling 10.08.2019 besluttet å øke selskapets aksjekapital for å finansiere videre vekst og utvikling av selskapet. Selskapet har dermed besluttet å gjøre en emisjon i intervallet fra 4 MNOK til 8 MNOK. Emisjonen lanseres november 2019.

Lenke til Dealflow.no: https://dealflow.no/investment-opportunities/
 

Midlene skal benyttes til egenkapital for å matche offentlige tilskudd, som igjen skal skal bidra til å fullføre utviklingsstegene gjennom «iterasjoner» i Pilot I og Pilot II – frem til kommersialisering i 2021.

 

Investorene vil bli gitt følgende muligheter:

  1. Gode muligheter for betydelig avkastning
  2. Sikre utviklingen av en miljøfokusert, teknologibasert bedrift med bærekraftige innovative løsninger for nasjonale og globale markeder innenfor fritidsbåt-markedet – og potensielt også i proffmarkedet
  3. Påvirke marin forurensning og tilgrising av nære havområder samt reversere forgiftning og død av det marine livet i fjorder og kystfarvann – i egen levetid
  4. Bidra til å overlevere planeten og havmiljøet i bedre stand til fremtidige generasjoner

Investering i Marine Pro kan falle inn under ordningen for Skattefradrag ved investering i gründerbedrifter/oppstartsbedrifter – skatteinsentivordningen, der investeringer fra NOK 30.000 til 500.000 kan gi investor et skattefradrag på 22% av alminnelig inntekt i 2019.
 

Strategiske samarbeidsavtaler

Marine Pro er i dialog med flere marinaer og båtforeninger om inngåelse av intensjonsavtaler for installasjon av komplette skrogvaskeanlegg fra 2021, etter at demonstrasjonsanlegget er ferdig uttestet.

Båttettheten i Oslofjorden tilsier at det er behov for rundt 20 anlegg i Oslofjordregionen fra Halden til Stavern.
Skrogvaskeanlegg vil selvsagt være til nytte langs hele vårt langstrakte land, men av praktiske årsaker er Oslofjordregionen prioritert de første årene.