Teknologi

Skrogvaskeanlegget er basert på mekanisk børstevask som vasker av begroing, og vaskevannet føres til land for rensing. Det tilføres ingen virkestoffer, og børstesystemet er sikret mot lekkasje av vaskevann til omkringliggende vann og sedimenter.

Besøk gjerne det nye anlegget etter åpning 2020

Pilotanlegget vil bli plassert hos Grundvik Marina, Tofte i Hurum våren 2020.

Generelt kan båter fra 25 fot skrogvaskes. Øvre grense for skrogvask av båter i pilotanlegget er satt til 45 fot og maksimum 4,5 m bredde. Fremtidige skrogvaskesystemer vil kunne tilpasser tilgjengelige arealer i båthavnen, og skal da kunne vaske fritidsbåter og profesjonelle båter opp til 60 fot.

Det forutsettes av båter som skal vaskes er normalt godt vedlikeholdt. Selv om anlegget kan håndtere skrog med rur, vil vi i pilotfasen måtte avvise undervannskrog med vesentlig mye rur.

Det vil i pilotfasen være begrensninger på vaskekapasitet, samt at ikke alle områder av undervannskroget vil kunne vaskes til det fulle. Båter med doble aksler og faste propeller, vesentlig utstikkende påmonterte gjenstander, samt større anordninger som understøtte til badeplattformer, er områder man ikke kan forvente vasket. Dette både på grunn av båtens sikkerhet, og at anlegget er i testfase. Det vil også være begrensninger for flerskrogsbåter, samt båter som i skrogform avviker fra normalskrog for fritidsbåter.