Prosjekt Renere Oslofjord

Prosjektet har som mål å konstruere og utvikle skrogvaskeanlegg for fritidsbåter opp til 60 fot. Skrogvaskeanlegget skal være miljøvennlig (renser vaskevannet), gir et optimalt vaskeresultat (fornøyde kunder), og vil ha en moderne tidsriktig teknisk standard (høy oppetid).


Prosjekt Renere Oslofjord har de siste årene jobbet aktivt for å se på hva vi kan gjøre i Norge. Resultatene har nå kommet, og det ble i 2017 bevilget midler fra Miljødirektoratet til et pilotprosjekt. Pilotprosjektet har som mål å konstruere og utvikle et skrogvaskeanlegg, som både er miljøvennlig (renser vaskevannet), gir et optimalt vaskeresultat (fornøyde kunder), og vil ha en moderne teknisk standard (høy oppetid).


Pilotanlegget vil bli plassert hos Grundvik Marina, Tofte i Hurum sommeren 2019. Ambisjonen er deretter å utplassere minst fem nye anlegg i Oslofjordregionen sesongen 2020. Utplassering av ytterligere skrogvaskeanlegg langs den norske kystlinjen er også under planlegging. Det kan også være mulig at både Sørlandet, Vestlandet og Midt-Norge kan få sitt første anlegg i 2020. Påfølgende år forventes det en utplassering på 5 – 10 nye anlegg. Totalt vil Oslofjordregionen ha behov for mer enn et tyvetalls skrogvaskeanlegg, og på landsbasis mellom 150 – 200 anlegg. Målsetningen er i stor grad å dekke det nasjonale behovet innen 2030.

– en bidragsyter til det grønne maritime skiftet for "fritidsbåtfolket"

Miljøet i havet
er kommet til et kritisk punkt. Dermed er fritidsbåters bruk av mikroplast og miljøgifter også kommet i fokus. Med denne henvendelsen vil vi invitere til en dialog om hvordan fritidsbåter kan vedlikeholdes på en bærekraftig og miljøvennlig måte.
 
Prosjekt Renere Oslofjord
v/Marine Pro AS, har fått tildelt tilskuddsmidler fra Miljødirektoratet for å utvikle neste generasjons skrogvaskløsning for fritidsbåter. Det er et faktum at bare i Oslofjordregionen (kystlinjen Halden til Stavern), påføres det årlig rundt 250 tonn med bunnstoff, som består av betydelige mengder mikroplast og miljøgifter.

Det er på høy tid å erkjenne at dette ikke kan fortsette, og vi må sette foten ned, og starte utfasingen av miljøfiendtlig bunnstoff. Vi må se fremover, slik at våre neste generasjoner kan oppleve et innbydende, rent og vakkert friluftsliv på og ved sjøen – fritt for miljøgifter.

Nye regler og tiltak

Regjeringen har uttalt at de lojalt vil følge EUs vanndirektiv. Det kan bety at produkter som primer og bunnstoff i nåværende form, om ikke lenge kan forbys benyttet på fritidsbåter. Bunnstoffindustrien jobber selvsagt med å utvikle nye miljøvennlige produkter, men både silikonbaserte og nanobaserte produkter vil trolig ikke bli godkjent for bruk som erstatning for nåværende produkter. Det er fortsatt et stykke vei å gå for denne industrien.

Interessant er det også at myndighetene i Danmark og England vurderer å forby at privatpersoner selv håndterer produkter som primer og bunnstoff (løsemidler/spesialavfall).
 
Et mye mer nærliggende, bedre og mer miljøvennlig alternativ, vil være å slutte med bunnstoff og heller begynne å vaske undervannsskroget. Dette har fritidsbåteiere i Sverige holdt på med siden 2009. Det finnes til og med båthavner med flere hundre båter, hvor det ikke lenger er tillatt med båter påført bunnstoff. Dette er et resultat av at svenske myndigheter har erkjent og analysert problemet (mikroplast og miljøgifter i havet gir døde eller skadede marine organismer). De har derfor sett på konsekvensene for næringskjeden, og funnet løsning i reelle bærekraftige alternativer; som bl.a. godkjente spyleplasser på land (filtrering og rensing av vaskevannet, med godkjent miljøretur av spesialavfall) og godkjente løsninger for skrogvask av båter uten sesongpåført bunnstoff.