Ønsker du ytterligere informasjon

– vi stiller gjerne i et faktabasert informasjonsmøte om regelverk, utfordringer og løsninger.

I et møte med båtforeningens styre, eller marinaens daglig leder, vil man få ytterligere detaljer og innspill på fremtidsrettet, bærekraftig og miljøvennlig vedlikehold av fritidsbåters skrog.

Husk, vi inviterer med dette ikke til et møte for å selge et skrogvaskeanlegg, men derimot er hensikten å opplyse, diskutere og finne mulige hensiktsmessige løsninger for et samarbeide gjennom å eventuelt plassere et skrogvaskeanlegg i båthavn/marina i 2021 eller fremover.

Alternativt så kan flere omkringliggende båtforeninger samarbeide om et skrogvaskeanlegg. Ett skrogvaskeanlegg vil ha kapasitet til over 2500 utførte skrogvask per år. Alle skrogvaskeanlegg som utplasseres bør også kunne ha muligheten til å motta båtseptikk fra fritidsbåter. Skrogvaskevannet skal kunne prosesseres og renses på stedet, samt at båtseptikk dersom ikke dette tilknyttes offentlig avløp, også skal kunne prosesseres og renses på stedet.

Og skulle det være noen tvil, vil dette medføre mange fordeler for båteierne, bl.a. mindre vedlikehold av undervannsskroget på ugunstige tidspunkter, bedre båtfart med renere skrog og bedre drivstofføkonomi, renere hav og friskere marint liv i hele den marine næringskjeden. Sist men ikke minst 100% ren miljøsamvittighet for nåværende og kommende generasjoner på sjøen.
 

Hensikten med møtet er å dekke følgende punkter:

  • Faktabasert informasjon og status fra Norge, Sverige, Danmark og EU generelt
  • Fremtidsrettede, bærekraftige og miljøvennlige mulige løsninger
  • Styrets vurdering, anbefaling og videre kommunikasjon til medlemmer
  • Saksfremlegg på årsmøte med beslutninger om fremtidsrettede tiltak
  • Intensjonsavtale om fremtidig plassering av skrogvaskeanlegg