Om Marine Pro AS

Trond, som gründer, har hatt seilbåt siden 1980, er mangeårig havnesjef for småbåthavnen i Slemmestad; Odden Marina Båtforening. Som båteier gjennom flere tiår, kjenner han den aktuelle problemstillingen til minste detalj.

Marine Pro er en typisk gründerbedrift, der kjerneteamet er involvert i det meste som foregår, og eierne også utgjør styret og administrasjonen. Derfor bidrar Anders med økonomistyring, regnskap og prosjektkontroll og Erling med leder- og forretningsutviklingserfaring og med fartstid fra en rekke oppstartsselskaper.

For tiden gjennomføres utviklingsprosjektet av skrogvaskesystemet med innleiet assistanse fra erfarne fagfolk samt FoU-institusjoner. Planen er å erstatte konsulenter med egne ansatte i takt med de behov som utviklingen og veksten av selskapet krever, og innenfor de økonomiske rammer bedriften rår over.

Utviklingen av fremtidsrettet og bærekraftig teknologi for bruk og vedlikehold av fritidsbåter er nødvendig for å sikre havets fremtid uten tilføring av mikroplast og biocider som bidrar til betydelig forurensning av kyst- og havområder.

Skrogvaskesystemet hullwasheco® vil bidra til rent skrog, mindre marin forurensing, lavere drivstofforbruk, mindre CO2 og NOx utslipp, samt bedre kvaliteten av båtlivet og gi et godt havmiljø – med god samvittighet for alle båtfolk.

Trond Stenslet
Trond Stenslet
Partner, daglig leder & gründer

37 år innen internasjonalt salg /markedsføring og QM

Daglig leder, prosjektleder og markedsfører på full tid. Han utfører operativ prosjektledelse, og har den primære kontakten mot samarbeidspartnere på utviklingssiden, samt mulige kunder innen båtliv, båt-foreninger, marinaer og kommuner.

Erling Eriksen
Erling Eriksen
Partner & forretningsutvikler

40 + år innen internasjonalt kapitalvaremarkedet og bedriftsutvikling. Har vært og er engasjert i en rekke oppstartsselskaper.

Bistår med forretningsutvikling, dialog med Virkemiddelapparatet og samarbeidspartnere i tillegg til prosjekt- og utviklingsaktiviteter.
Anders Nordstrøm
Anders Nordstrøm
16 år innen finans, salg og management

Økonomi- og administrasjons-ansvarlig på deltid. Han bistår også som prosjektkontroller.